Vol 1 (July 2019): Current Challenges in Thoracic Surgery

Clinical Guideline 
Clinical consensus on preoperative pulmonary function assessment in patients undergoing pulmonary resection (first edition)
Gening Jiang, Lei Zhang, Yuming Zhu, Chang Chen, Xiao Zhou, Jinming Liu, Peng Zhang, Hao Wang, Boxiong Xie, Haifeng Wang, Lei Jiang, Jiang Fan, Deping Zhao, Qiankun Chen, Liang Duan, Wenxin He, Yiming Zhou, Hongcheng Liu, Xiaogang Zhao, Xiong Qin, Yang Yang, Ye Ning, Dong Xie, Jie Dai
Current Challenges in Thoracic Surgery  
2019;
1:
7  
Case Report 
Sequential unilateral lung volume reduction surgery in the setting of an azygos lobe: a case report
Joseph J. Platz, Daniel P. McCarthy, James D. Maloney
Current Challenges in Thoracic Surgery  
2019;
1:
6